Gamle slitne piper trenger kjærlighet de også!

På gamle bygårder med mursteinspiper er ofte pipetoppene i dårlig forfatning. Gjennom kanskje 100 år er fugene som binder mursteinene så svekket at mursteinene ligger løse. Dette innebærer at mange hundre kilo ligger usikret 20 meter over gaten, og er en stor risiko for de som er under.

Pipesikring Skorsteinsfolket AS

Løse mursteiner, hull og brutt mørtel

Hvis du noen gang har lagt merke til løse mursteiner og hull og brutt mørtel på utsiden av skorsteinen, har du sett eksempler på avskalling. Det er en form for mekanisk forvitring, som oppstår når vær og vind gir store påkjenninger på pipeoverflaten. Avskalling gjennom, vanninntrenging og fuktighet i mørtel og murstein, samt saltavleiringer kan være et alvorlig problem for strukturen i skorsteinen.

Avskalling er gjerne godt synlig

Det er gjerne på utsiden at avskallingen er mest synlig, fordi den har høyest eksponering for værelementene. Men det er også vanlig at vann lekker inn i skorsteinen og forårsaker ødeleggelse på innsiden av skorsteinsløpet.

Pipesikring Skorsteinsfolket AS
Pipesikring Skorsteinsfolket AS

Reparasjon av avskallinger

For å hindre skorsteinen fra ytterligere forvitring, og erstatte skadet murstein og mørtel, bør du så snart som mulig få gjort utbedringene.

Med våre teknikker og metoder for utbedring av pipetopper, sikrer vi disse rimelig og effektivt - både innvendig og utvendig med vår spesialsement.

Forebygging og inspeksjon

Våre eksperter kan også inspisere og lokaliserer andre skader, sprekker og forringelser, rundt pipen og taket, slik at du kan foreta nødvendige forebyggende tiltak. Samt å få lokalisert lekkasjekilder og forsegle disse.

Pipesikring Skorsteinsfolket AS

Generøse garantier på arbeid og materiell

Skorsteinsfolket har en unik garanti (10 til 25 år) som er solidarisk, det betyr at om den som har utført arbeidet avvikler eller på annen måte likviderer selskapet, vil en av de andre i foreningen være forpliktet til å ivareta garantien.

Vi tilbyr et fordelaktig garantiprogram som gjør oss bransjeledende. Du som kunde får opptil 25 års garanti på både arbeid og materiale. Vi setter løpende av penger som dekker arbeide og materiale om ulykkens skulle komme. Skorsteinsfolket tilbyr 10 års garanti ved renovering av skorsteiner. Når det gjelder FuranFlex gir vi hele 25 års garanti på arbeide og materiale når produktene brukes for renovering av eksisterende ventilasjonskanaler. Etter endt oppdrag får du ett egenkontrolldokument som er ditt garantibevis på oppdraget.

Kontakt oss for å avtale en inspeksjon å pipen fra våre sertifiserte teknikere. Vår metode for sikring av pipetopper er effektivt, trykt og rimelig. Vi gir deg en fast pris, og raskt levering av oppdraget.

Vi hjelper deg med Pipesikring!

Jo mer spesifikt du vet om oppdraget, jo mer detaljert pris kan vi gi deg. Men vi kan også estimere et overslag slik at du vet ca hva arbeidet vil koste.

Legg igjen navn og nummer så kontakter vi deg.
Alle rettigheter forbeholdt Skorsteinsfolket AS © 2024. Laget av Propono.no Sikkerhetserklæring