Effektiv gjennomføring av oppdraget, kortest mulig anleggsperiode og høy punktlighet.

Effektiv gjennomføring av oppdraget – mindre arbeids- og administrasjonsbelastning på styret og seksjonene.

Gjennomføring i henhold til plan

En profesjonell entreprenør vektlegger også dokumentasjon av arbeidet og har et velprøvd system for prosjekthåndtering og gjennomføring. Vi vet at renoveringsarbeid kan være belastende og sjenerende, derfor har vi stort fokus på å gjennomføre oppdragene på en best mulig skånsom og effektiv måte. Alle oppdrag starter med en prosjektplan, med en startdato og en sluttdato for oppdraget. Vår prosjektleder sikrer at planen gjennomføres i henhold til avtalte tidspunkter og sikrer kvaliteten i leveransen.

Resultatet av planmessig arbeid er at vi har effektiv gjennomføring av oppdraget, kortest mulig anleggsperiode og høy punktlighet.

Forutsigbarhet og trygghet

  • Fast pris på oppdraget.
  • Konkret avtale om oppstartdag og avslutning.
  • Hvilke og hvor mange piper som skal renoveres på hvilken dag.
  • Kort og effektivt arbeid i hver boenhet hvor hvert enkelt ildsted er plassert.
  • Ingen inngrep eller forurensing i bygningsmasse eller i hver enkelt leilighet/boenhet.
  • Sluttrapport og garantibevis.
Alle rettigheter forbeholdt Skorsteinsfolket AS © 2024. Laget av Propono.no Sikkerhetserklæring