Bedre inneklima med ny metode for renovering av ventilasjonskanaler

En ny løsning som installeres på én dag.

Husker du hvor godt det var å gå inn i din første, nye leilighet? Hvor givende det føltes å se de rene overflatene og å trekke inn den nye, friske luften du skal bo i de neste tiårene?

Det er en unik følelse, og folk flest får kanskje bare oppleve den en gang eller to i løpet av livet. Men med tidens tann vil skjulte kriker og kroker fylles med fett, smuss og støv, år for år, og aldri helt forsvinne.

Uten at du tenker over det har den friske luften blitt like tung å puste som Crème brûlée, og matlukten fra middagen sitter igjen flere timer etter at den ble servert.

Det hele kan tilskrives et generelt sett dårlig inneklima, som følger at av at det er for dårlig ventilasjon – gammel luft blir ikke byttet ut med ny, forfriskende og støvfri luft raskt nok.

I følge Det europeiske miljøbyrådet har kvaliteten på luften vi puster innendørs en direkte betydning for helsen vår. Norges Astma og Allergiforbund viser videre til at dårlig ventilasjon kan gi velkjente plager trøtthet, hodepine eller konsentrasjonsvansker.

Det kan komme snikende på: Selv om ventilasjonen var god en gang i tiden, vil ytelsen fra ventilasjonssystemet reduseres over tid. Støv, fett og smuss samler seg nemlig opp i kanalene, og etter noen tiår vil selv ventilasjonsrør av stål begynne å lekke i skjøtene.

For å løse dette har du frem til i dag hatt to alternativer:

  1. Du kan rense ventilasjonskanalen. Dette fjerner de groveste fremmedlegemene. Det er imidlertid veldig vanskelig å fjerne fett, samtidig som du ikke gjør noe med med lekkasjene i systemet.
  2. Du kan bytte ventilasjonsanlegget. Det krever imidlertid store inngrep i både vegger og tak, det tar tid og koster veldig mye.

I dag har imidlertid et helt nytt, tredje alternativ kommet til Norge. Med en helt ny metode kan du nå renovere ventilasjonsanlegget på en kostnadseffektiv måte som ikke krever at du må gjøre inngrep i byggets konstruksjon.

Løsningen heter FuranFlex.

Tegn på dårlig ventilasjon

Godt inneklima følger av at man har god ventilasjon. Har du utfordringer med ventilasjonen, vil du oppleve følgende:

  • Matlukten henger igjen lenge
  • Luften er tung og tett å pute
  • Det er høy fuktighet innendørs
  • Du opplever mer støy fra ventilasjonen

For å unngå fuktproblemer anbefaler Norges Astma og Alergiforbund at den relative luftfuktigheten holdes under 40 prosent på vinterstid.

Gjør ventilasjonen god igjen

FuranFlex er en teknologi som har eksistert i snart 20 år, og over 3 millioner meter av den er installert rundt om i Europa. Det er med andre ord en velprøvd teknologi, men det er først nå at den blir tilgjengelig i Norge.

Løsningen kan best beskrives som en løs «brannslange» som tres gjennom enhver ventilasjonskanal eller pipe, før den så blåses opp. Slangen former seg eksakt etter røret den er plassert i, og herder så til et fast materiale.

Disse egenskapene sørger for at FuranFlex kan installeres i ethvert eksisterende ventilasjons- eller pipesystem. Til og med gamle eternitt-piper.

– Når FuranFlex er installert har du ett ventilasjonsrør uten en eneste skjøt, og den er helt glatt på innsiden. Da sparer du energi fordi viften kan jobbe roligere enn i et system med ruglete rør som kanskje også lekker. Og siden viften kan jobbe roligere, senkes også støynivået, forteller Tor Andersen, daglig leder av Skorsteinsfolket – den norske distributøren av FuranFlex.

Selskapet har i over 30 år rehabilitert skorsteiner og ventilasjonssystemer, og har sett hvordan fett og smuss samler seg opp i kanaler – selv om man velger å rense dem på tradisjonelt vis.

– Rensing vil i mange tilfeller fungere, men det er helt avhengig av hva slags type luft som har gått gjennom systemet. Er den sterkt forurenset med mye fett og gasser, for eksempel fra et storkjøkken, så får du det ikke bort, sier Andersen

– Det som blir liggende igjen i røret påvirker selvsagt kvaliteten på luften som kommer ut i den andre enden, forteller han.

FURANFLEX: Tor Andersen, daglig leder i Skorsteinsfolket, holder frem løsningen. Til venstre ser du Furanflex i tilstanden den leveres. Når den er installert blir den blåst opp, og herdes til passende form.
FURANFLEX: Tor Andersen, daglig leder i Skorsteinsfolket, holder frem FuranFlex i de to tilstandene den kan ha. Til venstre ser du hvordan den leveres, som en sammenbrettet slange. Når den er installert blir den blåst opp, og herdes til passende form(til høyre).
I NORGE: FuranFlex har vært brukt og testet i 20 år, og over 3 millioner meter er installert. Det er derfor en velprøvd teknologi, som du her ser pakket ut og klar til montering.

Fjerner tung luft og støy fra ventilasjonen

Potensialet er størst der ventilasjonssystemet har blitt noen tiår gammelt. I sommer ble for eksempel hele kjøkkenløsningen til Stockholms stadshus, rådhuset, renovert med FuranFlex i tide til den erverdige Nobelfesten der prominente gjester samles for å hedre prisvinnerne.

Sverige har hatt tilgang til renoveringsteknologien en stund. Nå er 200 000 meter installert rundt om i nabolandet, kan VD i den svenske distributøren Skorstensfolket Sverige AB fortelle, som har agenturet for FuranFlex i Europa:

– Det meste er installert i private boliger, typisk villaer, men det er også installert i mange borettslag og i andre større bygninger som har blitt renovert. Teknologien løser jo en utfordring vi har hatt i lang tid; at man ikke enkelt kan renovere et ventilasjonssystem. Alternativene har alltid vært rensing eller å rive vegger og tak for å bytte hele systemet, forteller Jörgen Tellestam i Skorstensfolket. Videre kan han også fortelle at FuranFlex har alle nødvendige godkjenninger og sertifiseringer etter Europeisk standard.


Installert på én dag

Selve installasjonsprosessen er relativt enkel, og kan ofte gjøres på under én dag. Anleggstiden er altså veldig lav, men en annen stor fordel ligger i nettopp det Tellestam påpeker – man trenger ikke å rive vegger eller tak. FuranFlex tres gjennom det eksisterende ventilasjonssystemet, som du ser i illustrasjonen til høyre.

Slangen er laget av et varme- og korrosjonsbestandig komposittmateriale, kommer i diametere fra 5 til 100 centimeter, og det har ikke noe å si om ventilasjonskanalen er rund, firkantet eller har mange bend.

For når slangen er på plass kobles den til en spesiell kompressor- og dampmaskin som først blåser opp slangen. Trykket er minimalt for å ikke legge press på en allerede skjør kanal, bare 0,2 bar, men stort nok til at slangen former seg etter den eksisterende kanalen. Når slangen er blåst opp blir den «dampet» og varmet opp, noe som får komposittmaterialet til å herde.

Resultatet er en ventilasjonskanal som er sterk som stål, gasstett og i stand til å håndtere temperaturer opp til 400° Celsius.

Produsenten garanterer at den nå skal levere i tro tjeneste de neste 25 årene, og om du igjen skulle oppleve tungt og dårlig inneklima kan røret faktisk høytrykkspyles.

BLÅSES OPP: Slangen tres gjennom det eksisterende systemet, der den blåses opp og herdes med damp.
FERSKVARE: FuranFlex er ferskvare, og må installeres innen tre uker etter produksjon. Den leveres i ferdige lengder opp til 100 meter.
FERSKVARE: FuranFlex er ferskvare, og må installeres innen tre uker etter produksjon. Den leveres i ferdige lengder opp til 100 meter.

– En ny mulighet

I Sverige har teknologien vært tilgjengelig siden 90-tallet, og veldig mange entreprenører – fra store konsern til små ventilasjonsselskaper – er med på å bruke teknologien.

Nå ønsker norske Skorsteinsfolket å knytte til seg entreprenører som vil installere og videreformidle teknologien i Norge.

– For noen entreprenører kan teknologien være et substitutt. For andre kan det by på en helt ny mulighet. Resultatet for sluttbrukeren er uansett tydelig; inneklimaet blir bedre, uten at man må rive hverken vegger eller tak, avslutter han.

Les mer om forhandlermulighetene

Alle rettigheter forbeholdt Skorsteinsfolket AS © 2024. Laget av Propono.no Sikkerhetserklæring